Asociatia Consumatorilor de Produse Alimentare – „Optimum Cibum” are urmatoarele categorii de membri:

  • Membri fondatori sunt persoanele care au participat si la infiintarea Asociatiei si figureaza ca atare in actele inregistrarii sale legale.
  • Membru activ al Asociatiei poate deveni orice persoana fizica care are discernamant, indiferent de rasa, nationalitate, cetatenie, care accepta prevederile Statutului si doreste sa participe la realizarea obiectivelor propuse.

Calitatea de membru activ se dobandeste prin optiune individuala, la cererea scrisa, prin completarea, pe proprie raspundere a unei cereri de inscriere tipizate, care se aproba prin votul Consiliului Director cu o majoritate simpla.

Membrii activi vor plati o taxa de inscriere si o cotizatie a carei periodicitate si cuantum vor fi stabilite de catre Consiliul Director.

Membri de onoare se proclama de catre Consiliul Director, la propunerea a cel putin doi membri ai Asociatiei si cu aprobarea a cel putin 2/3 (doua) din voturile membrilor, dintre persoanele care au promovat valori comune cu cele ale Asociatiei, care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei.

Asociatia este compusa din:

  • membri fondatori cu drept de vot;
  • membri activi cu drept de vot;
  • membri de onoare (fara drept de vot);
  • colaboratori voluntari (fara drept de vot);
  • personal angajat, potrivit Legislatiei muncii (fara drept de vot);

Poate deveni membru al ACPA Romania orice persoana juridica sau fizica, indiferent de cetatenie, nationalitate, profesie sau ocupatie, domeniu de activitate, avere/patrimoniu, care doreste sa contribuie la realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei si indeplineste conditiile prevazute de acest statut.

Contributia financiara si materiala a membrilor va fi sub forma de cotizatii, donatii de bunuri sau bani.