Membru simpatizant

Puzzle Membrii-3

Membru simpatizant al ACPA Romania poate deveni orice persoana fizica care are discernamant, indiferent de rasa, nationalitate, cetatenie, care accepta prevederile Statutului si doreste sa participe la realizarea obiectivelor propuse.

Calitatea de membru simpatizant se dobandeste prin optiune individuala, la cererea scrisa, prin completarea, pe proprie raspundere a unei cereri de inscriere tipizate, care se aproba prin votul Presedintelui Asociatiei.

Membrii simpatizanti vor plati o taxa de inscriere si o cotizatie a carei periodicitate si cuantum vor fi stabilite de catre Consiliul Director

Drepturile membrilor simpatizanti:
a) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
b) sa participe la programele derulate de Asociatie;
c) sa beneficieze de serviciile Asociatiei;
d) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
e) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, in domeniile de interes ale acesteia;
f) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
Cotizatia pentru anul 2015 este de 30 lei.
Date necesare pentru plata prin virament bancar a cotizatiei:
• Numele organizatiei: ACPA Romania – “Optimum Cibum”
• Codul de identificare fiscal: 32277612
• Contul organizatiei:RO46.RNCB.0504.1375.6293.0001 Banca BCR