Membru activ

Puzzle Membrii-2

Membru activ al ACPA Romania poate deveni orice persoana fizica care are discernamant, indiferent de rasa, nationalitate, cetatenie, care accepta prevederile Statutului si doreste sa participe la realizarea obiectivelor propuse.

Calitatea de membru activ se dobandeste prin optiune individuala, la cererea scrisa, prin completarea, pe proprie raspundere a unei cereri de inscriere tipizate, care se aproba prin votul Consiliului Director cu o majoritate simpla.

Membrii activi vor plati o taxa de inscriere si o cotizatie a carei periodicitate si cuantum vor fi stabilite de catre Consiliul Director.

Drepturile membrilor activi:
a) sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele si hotararile Adunarii Generale;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director, daca au aptitudini si capacitate pentru functiile pentru care candideaza;
c) sa beneficieze de programele initiate de Asociatie;
d) sa participe la programele derulate de Asociatie;
e) sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;
f) sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, in domeniile de interes ale acesteia;
g) alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.
Cotizatia pentru anul 2015 este de 120 lei.
Date necesare pentru plata prin virament bancar a cotizatiei:
• Numele organizatiei: ACPA Romania – “Optimum Cibum”
• Codul de identificare fiscal: 32277612
• Contul organizatiei: RO46.RNCB.0504.1375.6293.0001 Banca BCR